Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda Purídží z Pančajati mahá nirvání akháry

Mé učení je Maháprabhudžího učením, učením Véd a upanišad. Mým cílem není pouze to, abyste díky józe zůstali zdraví a krásní. Nemoc, ze které vás chci vyléčit, je onemocnění znovuzrození a smrti. Operace, kterou na vás chci provést, je ta, která odstraní všechny karmy. Chtěl bych být vaším obhájcem před nejvyšším zákonem. Mým cílem a mým přáním je, abyste na konci svých životů nezůstali s prázdnýma rukama, ale abyste si v sobě uchovali poznání a světlo skutečnosti.

březen 2016

Zakončení období Šivarátrí ve Vépu

Rozloučení se zimou a se Šivarátrí,Vép, Maďarsko, 11. - 13. března 2016

Poslední zimní dny jsme oslavili spolu s ukončením období Šivarátrí. Jeho Svatost Višvagurudží navštívil Vép, který se v posledních 23 letech stal pro  cvičence Jógy v denním životě "druhým domovem" . Toto zvláštní místo je nyní jako chrám naplněný gurudévovým vyzařováním.

březen 2016

Oslava Nejvyššího Vědomí

Střílky, 4. - 6. března 2016

Nadace Maháprabhudíp satsang ve Střílkách v České republice je místem setkávání pro žáky Jeho Svatosti Višvagurua Mahéšvaránandadžího z celého světa. Tento víkendový seminář byl zasvěcen éře Šivdžího, který je věčným vědomím a blažeností.

březen 2016

Město Udždžain a jeho význam

Ve městě Udždžain, v Madhya Pradéši, centrálním indickém státu, se letos během dubna a května koná Simhastha kumbha mela. Udždžain není jen pouhým městem, je posvátným městem Mókšadájiní (Městem osvobození), dědictvím indické kultury.