Projekty

 

Co to znamená, když skrze nás promlouvá Bůh? Znamená to, že máte povinnost činit něco ku prospěchu všech,
chránit všechna stvoření, životní prostředí a lidstvo, sloužit jim tím, že jim pomůžete řešit jejich problémy. Pokud tak činíte ze srdce, jako dobrovolník, stáváte se nástrojem božím. Bůh pracuje rychleji než my. Možná není snadné být v Jeho rukou. Je to jako být v ohni. Můžete mít určitá omezení, můžete být unavení, ale v tu chvíli získáte zvláštní energii a jste schopni pokračovat.
Znovu získáte sílu, necítíte únavu, nejste vyčerpaní. A pak přijde okamžik, kdy si to začnete užívat. To znamená, že nyní skrze vás vědomě koná Bůh. Nyní jste opravdovým nástrojem boží lásky. Nyní skrze vás proudí Jeho láska, abyste sloužili, milovali, pomáhali.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda

 

Óm ášram

V roce 1990 položil Jeho Svatost Višvaguru Mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda Puri základní kámen rozsáhlého projektu zvaného "Vzdělávací a výzkumné centrum Óm Višva Díp gurukul ášram svámího Mahéšvaránandy" (obecně uváděného jako "Óm Ášram") pod záštitou Sri Devpuriji Ashram Trust a International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship. Óm ášram je částí Vzdělávacího a výzkumného centra Óm Višva Díp gurukul ášram svámího Mahéšvaránandy. Hlavním posláním tohoto centra je šířit starobylou indickou vědu o józe a neocenitelné bohatství védské kultury. Toto centrum je určeno k ochraně veškerého života, životního prostředí a světového míru. Je dějištěm různorodých charitativních akcí a podporuje vzdělání a zdravotní péči. Budování Óm ášramu již samo o sobě přináší užitek, neboť zajistilo dostatek pracovních míst a materiálu pro miliony místních obyvatel a jejich rodin.

Shromažďování dešťové vody

Pro řešení závažné vodní krize v pouštním státě Rádžasthán v Indii zahájila Mezinárodní  společnost Šrí Díp Mádhavánanda ášram  iniciativu Shromažďování dešťové vody v poušti. Tato iniciativa bude využívat tradiční  metody zachytávání dešťové vody v kombinaci s využitím povodí  na základě plánů komunit, aby zajistila trvale udržitelný model, využitelný v oblastech postižených suchem po celém světě. 

Gjánputra

Rádžasthán je pouštní oblastí, suchou a vyprahlou, trpící roky trvajícím suchem. Podmínky k životu jsou zde tvrdé a možnosti omezené. Často si rodiny nemohou dovolit posílat děti do školy a nemožnost získat vzdělání zpravidla dopadá na dívky. Z milosti Jeho Svatosti paramhanse svámího Mahéšvaránandy byla v roce 2002 otevřena škola v Džadanu. Jedním z nejvýznamnějších projektů je projekt Gjánputra, jenž byl spuštěn v roce 1998. Jeho cílem je zajištění finanční podpory vzdělání pro děti z chudých rodin.

Rakouská nemocnice šrí svámího Mádhavánandy

Projekt Rakouské nemocnice šrí svámího Mádhavánandy v Indii si klade za cíl nabídnout soucitnou službu nemocným a potřebným; prosazuje holistický přístup ke zdravotní péči; podporuje vysoké standardy vzdělávání a výzkumu ve zdravotnictví a má za cíl poskytnout lidem náležité zdravotnické služby.

Humanitární pomoc

V Mahá Šiva puráně je napsáno o dobročinnosti:

Sanatkumara řekl:“Všechny velké dobré činy, které byly dosud popsány,

by měly být denně nabízeny potřebným a pouze tak jsou prospěšné i pro dárce"

 

Útulek pro zvířata - Óm šrí Dévešvar Mahádév góšala

Pouštní oblast Rádžasthánu je pro život drsným prostředím a současné sucho je mimořádně nepříznivé pro dobytek, volně vypuštěný vesničany, kteří si již nemohli dále dovolit krmit ho. Proto ášram zřídil zvířecí útulek s názvem Óm šrí Dévéšvar Mahádév góšala, který poskytuje domov a humánní veterinární péči pro několik set starých, nemocných zvířat bez domova.

 

Více o góšale  

Zalesňování

V návaznosti na Svámídžího výzvu všem skupinám Jógy v denním životě přispívat vysazováním stromů k zachování a zlepšení přírodních lokalit, se jeho žáci podílejí na zalesňovacích akcích v mnoha zemích po celém světě. V posledních dvou letech byly vysazeny tisíce stromů a každý měsíc přicházejí nové zprávy o zalesňování.

Ášram v Džadanu má též dlouhodobý projekt zalesnění. K dnešnímu dni bylo vysazeno přibližně 200 000 stromů, ve snaze "změnit poušť v zeleň".