school-3

Rádžasthán je pouštní oblastí, suchou a vyprahlou, trpící roky trvajícím suchem. Podmínky k životu jsou zde tvrdé a možnosti omezené. Často si rodiny nemohou dovolit posílat děti do školy a nemožnost získat vzdělání zpravidla dopadá na dívky.

Jedním z nejvýznamnějších projektů je projekt Gjánputra, jenž byl spuštěn v roce 1998. Cílem je zajištění finanční podpory vzdělání pro děti z chudých rodin. Jednotlivé děti vybírá vždy starosta dané vesnice a ředitelé škol, z projektu Gjánputra je jim pak hrazeno školné, školní uniformy a boty, psací potřeby a učebnice.

V  Mahá Šiva puráně, Uma Samhitě, ve 14. kapitole se praví:

 

तुलादानानि शस्तानि गाव: पृथ्वी सरस्वती।
द्वे तु तुल्यबले शस्ते ह्यधिका च सरस्वती॥४॥

tulādānāni śastāni gāva: pṛthvī sarasvatī ।

dvē tu tulyabalē śastē hyadhikā ca sarasvatī ॥4॥

Darovat zlato, půdu, vzdělání a tuladanu je nanejvýš ceněno.
První dva z těchto darů jsou si rovny, avšak dát vzdělání je to nejlepší.

 

Jadan-school

Shree Vishwa Deep Gurukul Senior Secondary School je hindská střední škola spadající pod Úřad pro vzdělávání Rádžasthánu. Hlavními cíli a zásadami školy je:

  • zajistit nejvyšší kvalitu vzdělání

  • umožnit studentům s chudým zázemím přístup ke kvalitnímu vzdělávání

  • poskytnout bezplatné vzdělání dívkám

  • přijmout studenty všech úrovní bez ohledu na vyznání či kastu

  • rozvíjet povědomí o tradicích a kultuře Radžasthánu a o principech nenásilí, pravdy a tolerance vůči všem.

 

Založena byla v roce 2002 pod vedením a díky inspiraci Mahámandaléšvara paramhanse svámího Mahéšvaránandy Puridží Mahárádže, a to na začátku pouze se 120 studenty v 5 třídách. V průběhu let se škola rozrostla do Senior Secondary School s více než 1200 studenty a k ní připojenou vysokoškolskou fakultou.

 

I když škola hojně využívá moderní technologie v podobě audiovizuální techniky v každé třídě, počítačové učebny a plně vybavené vědecké laboratoře, klade stále důraz také na propojení s kulturními kořeny, a to skrze studium sanskrtu, jógy a odedávné indické filozofie - sanátan dharmy.

 

Škola funguje pod záštitou společnosti Shree Vishwa Deep Gurukul Maheshwaranand Ashram Society, založené v roce 1993 paramhansem svámím Mahéšvaránandou Puridží Mahárádžem ku prospěchu všech lidí. Nadšený mezinárodní tým dobrovolníků spolu s členy společnosti svou prací uskutečňují nápady a myšlenky Svámídžího Mahárádže a uvádějí je v život.

 

Zaměstnanci školy jsou vybíráni na základě přísného výběru jak z okolí, tak z celého Rádžasthánu. Všichni jsou vysoce kvalifikovaní a cenění pro svou oddanost a nadšení činit to nejlepší pro blaho studentů.

 

Za léta existence školy přináší tvrdá práce všech své ovoce ve formě četných úspěchů.

   Swami-Maheshwarananda-Jadan-School

 

Jadan school http://www.omashram.com/projects/vidyala

http://www.jadanschool.org/