Parampara - Duchovní linie

Óm šrí Alakhpurídží siddha píth parampara

Od nepaměti svatí muži a duchovní Mistři zasvětili svůj život šíření svatého poselství jógy a duchovní vědy pro dobro lidstva a celého světa. Podobně i Jeho Svatost višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda z Pančajati Mahá Nirvání akháry, známý jako Višvagurudží, pochází z duchovní linie Mistrů - Óm šrí Alakhpurídží Siddha Píth Parampary.

 

Param mahásiddha avatár šrí Alakhpurídží

Šrí Alakhpurídží je jedním z velkých siddhů či ršiů satjalóky - nejvyšší kosmické úrovně absolutní pravdy a skutečnosti - kteří jsou ochránci tohoto světa, přítomní na Zemi po mnohá tisíciletí buď ve viditelné nebo v neviditelné podobě. Jejich věk není znám a jsou schopni libovolně měnit své tělo. Stojí nade všemi vnějšími podmínkami tohoto hmotného světa.

Paramjógéšvar svajambhú šrí Dévpurídží

U Surja Kundu blízko Satopanthu, ve výšce 4 500 m, se dosud nachází jeskyně, kde šrí Dévpurídží meditoval a měl vizi a daršan (zjevení) šrí Alakhpurídžího. Požehnání šrí Alakhpurídžího, kterého se mu zde dostalo, v něm probudilo všechny kvality Pána Šivy. Právě z tohoto důvodu je šrí Dévprurídží považován za inkarnaci Pána Šivy.

 

Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží

Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží, nástupce šrí Dévpurídžího, velká a božská inkarnace lásky, milosrdenství a moudrosti, žil od roku 1828 do roku 1963 v Rádžasthánu v severozápadní Indii. „Miluj každého živého tvora alespoň tak, jako sebe" – to je esencí Maháprabhudžího Zlatého učení pro celé lidstvo.

Hindu dharm samrat paramhans šrí svámí Mádhavánanda

Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží měl mnoho seberealizovaných žáků. Mezi nimi vynikal jeho následník, duchovní autorita, Hindu Dharm Samrat paramhans šrí svámí Mádhavánanda - Holygurudží (jak ho s láskou nazývali jeho žáci), který přinesl Maháprabhudžího světlo světu.

Višvaguru mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda

PARAMHANS SVĀMĪ MAHÉŠVARÁNANDA  je následovníkem paramhanse svámího Mádhavánandadžího. Žije ve Vídni od roku 1972, kde založil Mezinárodní Šrí Díp Mádhavánanda ášram a první ze společností Jóga v denním životě, kterou po celém světě brzy následovaly další sesterské společnosti. Pod Svámídžího vedením dnes existují stovky jógových skupin v západní a střední Evropě, USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a Indii.