V roce 1990 položil Jeho Svatost Višvaguru Mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda Puri základní kámen rozsáhlého projektu zvaného "Vzdělávací a výzkumné centrum Óm Višva Díp gurukul ášram svámího Mahéšvaránandy" (obecně uváděného jako "Óm ášram") pod záštitou Sri Devpuriji Ashram Trust a International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship. Óm ášram je částí Vzdělávacího a výzkumného centra Óm Višva Díp gurukul ášram svámího Mahéšvaránandy. Hlavním posláním tohoto centra je šířit starobylou indickou vědu o józe a neocenitelné bohatství védské kultury. Toto centrum je určeno k ochraně veškerého života, životního prostředí a světového míru. Je dějištěm různorodých charitativních akcí a podporuje vzdělání a zdravotní péči. Budování Óm ášramu již samo o sobě přináší užitek, neboť zajistilo dostatek pracovních míst a materiálu pro miliony místních obyvatel a jejich rodin.

Čtěte víc na stránkách  Óm ášramu.