Jóga učí, že kdekoli je energie, tam je pohyb. Kde je pohyb, tam je život. Kde je život, tam je rozvoj. Kde je rozvoj, tam je úspěch. V každém životě je Boží světlo. Vše bylo stvořeno Bohem, který je zřídlem všech věcí – to se nazývá „sanátan dharma“ nebo věčné náboženství. Sanatan znamená vztah a dharma znamená povinnost – měli bychom uskutečnit svůj vztah s Bohem. Jóga je cesta, která vede ke sjednocení s Ním.

Co je sanátan dharma