Výročí mahásamádhí šrí Maháprabhudžího a sváteční oslavy v Evropě

4. - 6. prosince 2015, Vép, Maďarsko

Začátek zimního období, kdy je na severní polokouli méně světla, je obdobím svátků, zasvěcených světlu, jako jsou například Vánoce a Díválí.


IMG 8634a 1

Toto roční období, kdy je nejméně světla, je rovněž časem, kdy se rodí světlo pro následující rok. Podle sanátan dharmy všechna náboženství a duchovní cesty v této době oslavují zrození nového života a nového světla.

 DSC6036

 DSC5939 DSC5941

První víkend v prosinci se bhaktové z mnoha zemí sešli ve Vépu, aby získali Višvagurudžího daršan a oslavili 52. výročí mahásamádhí šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího, z duchovní linie Alakhpurídží Siddhapeeth Parampara. Maháprabhudží byl vtělením Světla, jak naznačuje jeho jméno Díp.

IMG 8936aIMG 8715a

Višvaguru Mahéšvaránandadží na večerním satsangu krásně vysvětlil:

"Radost a utrpení existují pouze zde na Zemi. Měli bychom uskutečnit šakti, bhakti, džňánu, vairágju, tjágu, uparati, mumukšá (tj. energii, oddanost, moudrost, odříkání, odpoutanost, schopnost být nad věcí a touhu po osvobození z koloběhu zrození). Jediná věc, od které bychom se neměli odpoutávat, je láska a odpoutanost existuje pouze s vairágjou. Modlíme se k Maháprabhudžímu, aby s námi byl v podobě nirguna i saguna a požehnal nám. Jedinou cestou z tohoto světského utrpení je sádhana (duchovní cvičení – mantra, meditace, …), jak řekl Holygurudží ve svém bhadžanu Sádhana Cyárá.“

IMG 8515aIMG 8728aIMG 8817aIMG 8945a DSC6027 DSC6055

Jeho Svatost Višvagurudží také vysvětlil a sdílel s námi požehnání ze zpívání mantry Óm, univerzálního zvuku. Rezonance této mantry regeneruje a léčí všechny buňky a tkáně lidského těla, neboť energie celé existence pochází z Óm. Technika, při které se nepřetržitě zpívá Óm, se nazývá Óm akhand.

V prvním verši Shiv Shadakshar Stotra se mluví o Óm jako o základní rezonanci:

omkar

Klaním se Óm – původu vesmíru,  zdroji veškeré existence, Světlu, které žije v každém srdci.

Meditace na Óm vede k osvobození z koloběhu zrození a smrti.

Vše ve vesmíru – viditelné i neviditelné – pochází z Óm, existuje v Óm a znovu se rozpouští v Óm.

Óm je Svrchované, všichni jogíni meditují na Óm.

Vyjadřuji svou nejhlubší úctu Óm, zdroji světla, lásky, pravdy a kosmické harmonie.

Povznášejícím tématem víkendového semináře bylo také to, že nám Jeho Svatost Višvagurudží přiblížil slávu šrí Hanumándžího, hrdinného idolu bhaktů, služebníka Pána Rámy, jak ho popsal velký světec Tulsídásdží v Hanuman chalise. Tento zpěv oddaného se skládá ze 40 veršů (od toho jméno chalisa) a odstraňuje veškeré strachy, dává sílu a zdraví.

 DSC5982Hanuman Nipal