Při svaté příležitosti výročí mahásamádhí šrí Maháprabhudžího se konal satsang višvagurua Mahéšvaránandy v Gurudžího ášramu ve Vídni.

 Prayer 1 Vienna satsang 2016 Satsang 1 Vienna satsang 2016

Na svém satsangu Višvagurudží řekl:

"Podle slunečního kalendáře dnes, 5. prosince, jsme tady, abychom si připomněli a ocenili slávu našeho išta dévty, bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího, jehož světlo září ve vesmíru jasněji než slunce. Fyzická přítomnost je dočasná, avšak astrální podoba je všudypřítomná. Rovněž když si připomeneme, vybavíme, vnímáme, opakujeme jméno světce či božské inkarnace, tato jemná podoba vysílá a vyzařuje nesmírné množství požehnání, milosti a světla na každého."

"Hmotné tělo vytváří vztahy a kontakty mezi lidmi. Tělo funguje jako most mezi námi. Avšak nirguna (jemná) podoba je propojena se všemi bez fyzického mostu. Na světě bylo a stále je mnoho svatých inkarnací – některé známe, některé neznáme, přesto jsou přítomni po celém světě. Saguna (materiální podoba) je dočasná, nirguna (astrální podoba) je věčná."

"Když velký světec opustí tělo, nazýváme to „Brahma-lin“, splynul s Brahmou, Nejvyšším. Pouze ten může splynout s Brahmou, kdo má tytéž božské kvality. Naše parampara, od šrí Alakhpurídžího po Holygurudžího, je význačná a božská, těm, kdo porozumí, se dostane jejich požehnání. Jsou stále s námi, přestože opustili svou fyzickou podobu."

Satsang 3

"Šrí Maháprabhudžího uctíváme jako inkarnaci Boha Višnua, ochránce vesmíru. Jediný letmý pohled jeho očí stačí, aby ve vteřině odstranil a vyřešil všechny problémy. Když se někdo posadí na sluníčko, automaticky se ohřeje; stejně automaticky se na každého, kdo se přiblížil ke šrí Maháprabhudžímu, přeneslo světlo a požehnání. Stejně je tomu tak, když si opakujete svou mantru se jménem šrí Maháprabhudžího, když na něj myslíte, modlíte se k němu. Mnozí toto zažili."

IMG 0264 Vienna satsang 2016 Satsang 2

Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží, následník šrí Dévpurídžího, byl velkou božskou inkarnací lásky, milosti a moudrosti, žil od roku 1828 do roku 1963 v Rádžasthánu v severozápadní Indii. „Miluj každé živé stvoření alespoň tak, jako sebe“  je esencí jeho Zlatého učení pro celé lidstvo.

Božské a zázračné příhody kolem jeho zrození, života a učení si můžete přečíst v knize „Lílá Amrit“ - Božský život šrí Maháprabhudžího.