Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránanda strávil poslední srpnové týdny v Maháprabhudžího ášramu ve Střílkách.

Programy byly bohaté na jagji, přednášky, cvičení ásán, meditace, vzdělávací programy pro cvičitele jógy, dětské programy a mnoho dalších akcí jako oslavy Džanmastami (narozenin Krišny), Ganéš čaturti (narozenin Ganéši) a narozenin Holygurudžího a Jeho Svatosti Višvagurudžího.

1U4A0008 E 17 8 2017 evening satsang 1 1U4A0428 E 21 8 2017 teacher training21U4A0452 E 21 8 2017 anusthan 1U4A9415 E 13 8 2017 anusthana1U4A9573 E 14 8 2017 teacher training 1U4A9421 E 13 8 2017 hatha yoga lecture1U4A9552 E 14 8 2017 teacher training 1U4A0052 E 18 8 2017 icecream1U4A9828 E 16 8 2017 morning satsang 1U4A9944 E 16 8 2017 evening satsang1U4A0482 E 21 8 2017 garden 1U4A0461 E 21 8 2017 garden

Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránanda na svých přednáškách během tří týdnů letního semináře zmínil mnohá témata, nejvíc však zdůraznil dvě z nich: daršan a krija jógu. 

1U4A0215 E 19 8 2017 satsang evening 1U4A0325 E 20 8 2017 satsang day1U4A0951 E 25 8 2017 evening 1U4A0692 E 23 8 2017 satsang evening

„Daršan je mít vizi Boha.“ Jeho Svatost řekl, že je to jedna z největších věcí v józe. „V každém náboženství je princip putování ke svatému místu. Cílem je, aby poutník během cesty získal božské kvality stejné jako poutní místo.“

Sobecká a nesobecká karma může být rozmanitá; například děláme-li venku v přírodě něco užitečného a neočekáváme žádnou odměnu. Nezištná činnost je nesmírně prospěšná.

Pokud požádáme o odměnu, niškam (nesobecká) karma ztrácí svou prospěšnost a změní se v sakam (sobeckou) karmu. Sakam karma je totéž jako naše placená práce. Částečně se může změnit v niškam karmu pokud ji vykonáváme s láskou.

Šrí Holygurudží říkával „Yoga agni karma dagdani“ což se překládá jako „Karmu lze spálit ohněm cvičení jógy.“

„Yogah Karmasu Kaushalam“, říká Krišna v Bhagavadgítě. Vaše praxe jógy nastane činností. Krija je buď fyzická nebo mentální činnost. Mentální krija může cvičence dovést k mókše, jak řekl Holygurudží „Yoga agni karma dagdani.“

1U4A9880 E 16 8 2017 morning satsang 1U4A9942 E 16 8 2017 morning satsang1U4A9955 E 16 8 2017 evening satsang 1U4A0465 E 21 8 2017 garden

Po čtyřech týdnech každodenních púdž a jagjí Jeho Svatost Višvagurudží zakončil sérii obřadů právě po Ganéš čaturti - výročí Ganéšových narozenin.

Jagja šala, místo pro vykonávání jagjí, bylo postaveno podle védských pravidel a zůstane ve stříleckém ášramu jako součást budoucího Mandiru - hinduistického chrámu.