Višvagurudží svámí Mahéšvaránandadží se zúčastnil významné konference světců, konané v Bombaji, nazvané Vajčarika Mahákumbha - Konkláve myšlení.

Program, kterého se zúčastnilo více než padesát mahámandaléšvarů, z Mahá nirvání i dalších akhar, uspořádal mahámandaléšvar svámí Čidambaránanda Sarasvatí z Mahá nirvání akháry.

Samelan 2

Program byl zahájen 24. prosince představením - příběhem o Krišnovi a od 29. prosince probíhal hlavní program se Šobha jatrou.

Samelan 6

Hlavními tématy tohoto programu byly:

  • Úloha sádhuů v pokračování indických myšlenek,
  • myšlenky indických rišiů jako řešení současných problémů a
  • hrdost na minulost a řešení pro budoucnost.

Samelan 7

Setkání se svámím Sukhdévánandadžím, ačárjou mahámandaléšvarem Atala akháry.

Samelan 3