Jeho Svatost višvaguru svámí Mahéšvaránanda se 5. března 2018 vrátil do New Yorku, aby připojil svůj hlas k celosvětové prosbě za mír. V sídle Organizace spojených národů vedl mírovou konferenci na téma "Jóga a světový mír".

DSC00110

Konferenci předcházela podobná událost, konaná v roce 2015 v úřadu OSN ve Vídni v Rakousku - to bylo poprvé, kdy nevládní organizace uspořádaly takovouto akci v prostorách OSN. Tři neziskové subjekty, Světová mírová rada Šrí svámího Mádhavanandy (SSMWPC) a americké a australské asociace Jógy v denním životě, mají zvláštní poradní postavení v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC) jako nevládní organizace podporující poslání OSN.

Organizátoři

Konferenční tým sestával z dobrovolníků Jógy v denním životě a SSMWPC, v čele s Denisou Lucil (Kripadéví), manažerkou ášramu Jógy v denním životě New York; a vedoucích pracovníků SSMWPC, Gregora Kose, Renate Lavicka a Eszter Lukacs (Sugandpuri, Radha a Hemvati).

Řečníci byli pozváni z více než dvanácti zemí; dopisy a prohlášení dalších hodnostářů byly přeloženy a s pomocí Swapnila Kothary, z Indira Group, byly vydány v upomínkové brožuře. Hlavní organizátoři spolupracovali s úředníky OSN na zajištění sponzorství, prostor a logistky. Velkou organizační podporu poskytl výbor OSN pro Mezinárodní den jógy (IDY) a zaměstnanci OSN z SRC Enlightenment Society.

Mezinárodní delegáti

Po příjezdu do New Yorku, Višvagurudžího a mezinárodní delegáty, kteří jej doprovázeli, přivítali výborným jídlem tradiční indické kuchyně jeho oddaní žáci Sudeš Mehta s rodinou. Ve večerních hodinách se delegáti znovu sešli s Višvagurudžím, diskutovali o cílech konference a logistice následujících dnů.

Druhý den účastníci odjeli do ústředí OSN, aby si opatřili bezpečnostní průkazy a užili si prohlídku historické budovy. Večer byl v ášramu v New Yorku satsang s mezinárodními hosty a také s místními příznivci a studenty jógy, Višvagurudží a všichni delegáti konference však brzy odešli, aby si odpočinuli a připravili se na mimořádnou událost.

DSC00143

Den konání konference

7. března ráno byla zatažená obloha a předpověď hrozila zimní sněhovou bouří. Naštěstí, pod ochranou Mahaprabhudžího, se bouřlivé počasí nespustilo do té doby, dokud konference neskončila!

Ranní zasedání

Na ranním panelovém zasedání, které se konalo v sídle OSN, se významní hosté shodli na tom, jak a čím může jóga přispět v úsilí o mírumilovnější etickou společnost, jako například:

  • od útlého věku učit děti jógová cvičení;
  • podporovat přístup všech k větší informovanosti a uvědomění;
  • rozvíjet laskavost vůči ostatním lidem;
  • cvičencům jógy připomínat, že základem jógy je duchovní síla pro vnitřní a vnější mír.

IMG 5275

IMG 5300 1

Denisa Scottová, spoluorganizátorka konference, výmluvně hovořila o tom, jak jógové zásady tolerance odrážejí principy OSN a výboru IDY, kterému předsedá, a jak tolerance může vést ke společné akci.

Na návrh zástupce OSN Ramu Damodarana se účastníci dohodli na zvážení přijetí následující zkratky jako mantry: JÓGA – Roky celosvětové akce.

DSC00027

Višvagurudží přinesl poselství od vážených duchovní vůdců Mahátmy Gándhího a Holygurudžího svámího Mádhavanandy, připomněl publiku, že k tomu, abychom učili míru, porozumění a harmonii, musí každý z nás začít slibem nenásilí vůči všem tvorům a usilovat o dosažení jednoty s Božským Vědomím.

DSC00516

"Jako se řeka rozestoupí a proudí oddělenými koryty a pak se opět slije, tak náboženství musí uznat, že všechny cesty vedou ke stejnému cíli - k Nejvyššímu," takto pokračovalo Višvagurudžího poselství.

DSC00781

Odpolední aktivity

Po ranním panelu navštívil Višvagurudží s delegáty místní hinduistické chrámy v okrajových čtvrtích New Yorku, včetně chrámů Šrí Gíta a Šrí Divja Dham, vedených mahámandaléšvarem svámím Satjánandou. V chrámu Ganéši byli přivítáni vroucími srdci a teplým jídlem a konferenční řečník Uma Mysorekar, prezident Společnosti hinduistického chrámu severní Ameriky, spolu s Višvagurudžím usedli, aby pokračovali v započatém dialogu.

28870114 412463822532183 391543961356704032 n

28872454 412464062532159 8415767777881520806 n

Večerní setkání

Program pokračoval večerním setkáním v chrámu Šiv Šakti Píth. Višvagurudží a jeho dlouholetý přítel a kolega mahámandaléšvar svámí Hariščandra Purí se podělili o své myšlenky o míru a všechny přítomné potěšili svým humorem a moudrostí. Delegáti a žáci z různých zemí sdíleli své osobní úvahy o Holygurudžího přispění k míru nejen ve světě, ale i v jejich vlastních životech.

VishwagurujiWithSwamiHarishchanderNYC March2018