Vép, Maďarsko, 16. - 18. března 2018

Krátce po jednom z maďarských národních svátků se ve Vépu uskutečnil víkendový seminář s višvaguruem Mahéšvaránandou.

Při předcházejících místních oslavách bylo slunečné počasí, ale o víkendu se vlády opět chopila zima. Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránanda však přivezl "duchovní jaro" a velkou skupinu mezinárodních účastníků obdaroval moudrostí šrí Alakpurídžího siddha píth parampary.

H1P 0957

Višvagurudží řekl: "Velcí světci varovali sádhaky (cvičence a duchovní aspiranty) před vlivem ega, které se objevuje v podobě světských znalostí a mnoha dalšími způsoby, jako je pýcha na: předky, fyzickou zdatnost, krásu, bohatství a tak dále. Abyste se vypořádali se svými egoistickými sklony, měli byste naslouchat slovům a radám duchovního Mistra, který vás vyvede z pasti ega a sobectví."

Jak satagurudév šrí svámí Mádhavánandadží napsal v Líle Amrit: "Existuje osm projevů mentálního alkoholu, které zaslepují intelekt."

H1P 0998

Jeho Svatost Višvagurudží hovořil o probuzení duchovního srdce. "Pokaždé, když meditujete, mělo by se to dotknout vašeho srdce. Jak je psáno v bhadžanu - Šrí Díp Nirandžan sabha dukha bhanjan - lotos srdce se otevírá a pročišťují se negativní sklony."

Dalším způsobem jak otevřít srdce, je naslouchat slovům Mistra na satsangu. "Satsang má na vás nesmírný vliv. Pročišťuje vnitřní kvality, avšak strach, ukrytý ve vás, vede zpět k nečistotám. To má vliv na tělo, zejména na štítnou žlázu, kde jsou uloženy hořké životní zkušenosti. Pokud jsou takovéto události polykány, mohou napadnout vaše játra. Tak dochází k fyzickým potížím, zapříčiněným mentálními či emocionálními konflikty."

H1P 1055

Višvagurudží učil účastníky speciální techniky k pročištění po mentálním stresu - brahmarí pránájámu a rezonující zpívání posvátné slabiky AUM.

H1P 1061

Víkendový seminář obsahoval, jako vždy, pravidelné lekce jógové sádhany - fyzické cvičení ásán, relaxaci, pránájámová dechová cvičení a meditaci.

Ranní cvičení vedla sádhví Umapuri a mahámandaléšvar svámí Vivékpuri. Svámí Vivékpuri měl také přednášku o rodině a výchově dětí ve zdravém a podporujícím duchovním prostředí.

Panorama1

H1P 0904 H1P 0914 H1P 0924