Jeho Svatost višvaguru Mahéšvaránandadží strávil dlouhý velikonoční víkend ve dnech 30. března - 2. dubna 2018 ve Střílkách, společně s duchovně hledajícími z více než dvanácti zemí.

AUM 3974

Prodloužený víkend byl pro účastníky příležitostí udělat další kroky na duchovní cestě a získat moudrost od Mistra.

AUM 3982

Víkendový pobyt byl naplněn duchovními událostmi. Nejenže se konal v době Velikonoc, ale byl také úplněk (purnima) a v sobotu bylo výročí narození Hanumána.

Den Hanumánových narozenin se nazývá "Hanuman džajanti". V ten den Višvagurudží vyprávěl příběhy o Hanumánovi. Řekl, že měl mnoho siddhi (dosažených dokonalostí) a nesmírnou sílu. Byl inkarnací elementu vzduchu a také vtělením Boha Šivy. Těm, kdo trpí strachem, Višvagurudží doporučil  zpívat denně Hanumán čalísu.

Když se Hanumán vydal hledat unesenou Sítu, ženu šrí Rámy, dostal se do Rávanova paláce na Šrí Lance. Když ho chytili a vyslýchali, prohlásil se za oddaného šrí Rámy a Síty. Na důkaz toho si rozerval hruď a ukázal, že přebývají v jeho srdci. Pro záchranu života Lakšmana, bratra Rámy, přinesl Hanumán z Himalájí bylinku sandžívaní. Donesl ji s celou horou, na které rostla.

IMG 4249

Když se Hanumán vítězně vrátil do království Ajodhja, šrí Ráma pročistil jeho ego. Hanumán byl na sebe pyšný za to, že pro Lakšmana přinesl sandžívaní, že postavil na Šrí Lanku most, aby zachránil Sítu a také  že zachránil život Rámy, kterého uštknul had. Ráma Hanumána záměrně chválil, aby nabubřelo jeho ego, řekl mu, jak byl úžasný. Nakonec ho Ráma poslal, aby zanesl jeho zlatý prsten rišimu Lomašovi. Riši sice dar od Rámy přijal, ale zahodil ho do jezera. Hanumán si myslel, že je to známkou velké arogance rišiho. Ten mu však ukázal, že jezero je plné takovýchto prstenů, které jsou daní, placenou každým avatárem rišimu Lomašovi, po každé úspěšné misi na této Zemi. Hanumánovo ego splasklo, když si uvědomil svou domnělou nepravou velikost.

AUM 3985

Višvagurudží také připomněl Holygurudžího příběh o věštcích. Gurudží se jich zeptal jak je možné, že když jsou tak nadaní, že druhým radí, jak získat jmění, proč si tedy sami pro sebe nedokážou opatřit spoustu peněz? Jednou se stalo, že Gurudží šel v Bombaji k astrologovi a zeptal se ho, jak by mohl sehnat peníze na jízdenku na autobus. Astrolog pokorně Gurudžímu řekl, že kvůli svému živobytí podvádí a věnoval Gurudžímu sto rupií.

Višvagurudží všem doporučil: "Nenechte se zmást  věštci a samozvanými mistry. Buďte pokorní a buďte si jisti, že nejste  ti jediní nejlepší. Ostatním by se mělo dostat stejného zacházení, ať je to váš přítel či nepřítel. Před seberealizací musí dojít k pročištění antah karany, tomu se nelze vyhnout. To je to, co musíme udělat místo navštěvování věštců."

IMG 4393