Od 21. do 23. ledna 2022 probíhala ve Střílkách v České republice oslava 75. výročí nezávislosti Indické republiky. Tato mimořádná událost byla organizována společností Jóga v denním životě ve spolupráci s indickým velvyslanectvím v Praze pod záštitou Jeho Svatosti Višvagurudžího Paramhans Šrí Svámí Mahéšvaránandy a za přítomnosti velvyslance Indie v České republice Šrí Hemanta H. Kotalwara.  

Tato událost se konala za přísných protikovidových opatření. Zúčastnilo se jí 100 delegátů z různých zemí a tisíce dalších ji sledovalo online prostřednictvím www.swamiji.tv.

Slavnost byla zahájena oslavnou mantrou Šrí Ganéši, kterou zazpíval člen indického velvyslanectví a představením klasického indického tance Bharatnatjam, který předvedla Bhakti Devi, nadaná umělkyně pocházející z České republiky.

Konferenci uváděl prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., prezident společnosti Jóga v denním životě v České republice. Poděkoval Višvagurudžímu za požehnání a přítomnost v ášramu ve Střílkách. Poděkoval rovněž velvyslanci Indie za přítomnost při oslavě takto mimořádné události.

Višvagurudží zahájil konferenci krátkým uvítacím projevem a přivítal velvyslance Indie. Jeho excelence Kotalwar poukázal ve svém projevu především na důležitou roli indické ústavy při dodržování svobody, sebeuvědomění a budování demokracie v Indii. 

Poté skupina dětí z Jógy v denním životě zazpívala mantry v sánskrtu a skupina Mantra Ánanda z Prahy zazpívala překrásné bhadžany (duchovní písně).

Následovala praktická část konference, kde mladí studenti představili cvičení Bari Khatu Pranám. Martin Repko vysvětlil přínosné terapeutické účinky této sestavy ásan na pohyblivost těla a harmonii mysli.

MUDr. Kateřina Sheardová, neuroložka z neurologické kliniky v Brně, promluvila o tom, jak systém Jógy v denním životě pomáhá v době kovidové pandemie.

Byla to velice duchovní událost, která důstojně oslavila 75. výročí vzniku Indické republiky a uctila mimořádné historické, politické, filozofické, humanitární a duchovní dědictví Indie.

Višvagurudží poděkoval v závěrečné projevu velvyslanci i všem přednášejícím, přítomným a účinkujícím. Višvagurudží představil plán na vybudování Šiva Mandiru (chrámu) ve Střílkách a požádal velvyslance o podporu tohoto projektu.

V závěru konference proběhla slavnostní modlitba, kterou vedl Višvagurudží za přítomnosti velvyslance a členů Jógy v denním životě. Modlitba za mír, zdraví a prosperitu všech lidí a bytostí byla vysílána do celého světa.

AUM05355 AUM05400 AUM05308 AUM05365 AUM05292 AUM05485AUM05475 AUM05386 AUM05473