Aktivity

Prayer in Ljubljana

Paramhans svámí Mahéšvaránanda rozpoznal naléhavou potřebu šířit a rozvíjet povědomí  lidí o míru ve světě a inicioval celosvětové mezináboženské dialogy a modlitby za světový mír se zástupci světových náboženství a s veřejnými osobnostmi a  aktivně se účastní mezinárodních kongresů a konferencí.

1972-1999  2000-2003  2004-2006  2007-2009  2010  2011  2012  2013  2014

2014

   • Účast na 8. Mezinárodní konferenci o míru a nenásilí organizované Anuvratem, světovou organizací ANUVIBHA, mezinárodním    centrem míru a nenásilí, přidruženou k OSN, ve spolupráci s univerzitou Jain Vishva Bharati, 5. - 7. června 2014 v Džajpuru v Indii.
   • Mimořádná činnost pro studenty a zasazení Aókova stromu míru u vládní střední školy, 15. ledna 2014 v Pali v Rádžasthánu v Indii.
   • Účast na konferenci OSN (komise pro rovnoprávnost žen), jako představitel SMWPC, doprovázen dalšími představiteli SMWPC a JvDŽ v USA a Austrálii, 10. - 12. března, v sídle OSN v New Yorku v USA.
   • Zasazení stromu míru v zahradě římskokatolické církve (svámím Vivékpurim, který Svámídžího zastupoval), s otcem Ajtósim, starostou a dalšími významnými osobnostmi, 5. 6. 2014 v Balatonfüredu v Maďarsku .
   • Svámídží obdržel cenu Bharat Gaurav v Britském parlamentu, 23. 1. 2014 v Londýně.