Prayer in Ljubljana

Paramhans svámí Mahéšvaránanda rozpoznal naléhavou potřebu šířit a rozvíjet povědomí lidí o míru ve světě a inicioval celosvětové mezináboženské dialogy a modlitby za světový mír se zástupci světových náboženství a s veřejnými osobnostmi a aktivně se účastní mezinárodních kongresů a konferencí.

 

 1972-1999 2000-2003 2004-2006  2007-2009  2010  2011  2012  2013  2014

 

 

1973 –75
• Vývoj vědeckého mistrovského systému Jóga v denním životě

1973 -
• Přednášky, semináře a založení společností Jóga v denním životě v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bosně, Švýcarsku, Španělsku, Itálii, Turecku, Francii, Nizozemsku, Dánsku, Velké Británii, na Ukrajině, v Indii, Austrálii, na Novém Zélandu, v USA, Kanadě atd.

1987
• Ocenění tituly Doktor Jógy a Brahmariši Světovým parlamentem v Novém Dillí.

1989
• Ocenění tituly – Profesor duchovní vědy jógy a Mahápuruša - Světovým parlamentem v Novém Dillí.

1990
• Založení mezinárodní organizace Šrí Díp Mádhavánanda ášram Fellowship.
• Ocenění a uznání prezidentem Československa Václavem Havlem za Svámídžího dvacetileté aktivity v humanitární oblasti a pomoc lidem z Československa v období komunismu skrze Jógu v denním životě .

• Od roku 1990: mnohočetné konference, jednání a aktivity vzdělávacího a výzkumného centra Šrí Višva Díp Gurukulu Svámího Mahéšvaránandy (v oblasti zdraví, naturopatie, ajurvédy, lidských práv, tolerance, světového míru a indické kultury).
• Ocenění ministrem kultury Slovenska za výuku systému Jóga v denním životě, který přispívá k míru ve světě, ochraně životního prostředí a šíření védské duchovní kultury a moudrosti Indie na Slovensku.
• Ocenění na lékařské konferenci „Rehabilitace jógou“ za výzkum v oblasti medicíny – „Využitelnost Mahéšvaránandovy jógy v terapeutické léčbě Bechtěrevovy nemoci“ v Piešťanech na Slovensku.
• Ocenění „Medailí zdraví“ od doktora Scherera, manažera piešťanských lázní, za rozvoj nových rehabilitačních metod.

1992
• Audience u prezidenta Arpáda Göncze, který vyjádřil slova uznání Svámídžího patnáctileté práce v sociální a duchovní oblasti v Maďarsku.
• Budapešťská univerzita uznala zkoušky cvičitele jógy podle systému Jóga v denním životě jako diplom opravňující k vykonávání této profese.

1993
• Ocenění prezidentem Slovenska Michalem Kováčem za Svámídžího nesobeckou službu slovenským lidem, za podporu a rozvoj fyzického, mentálního a sociálního zdraví a světový mír skrze Jógu v denním životě.
• Uznání ministrem kultury Slovenska za výuku Systému Jóga v denním životě, přispívajícího k míru ve světě, ochraně životního prostředí a šíření védské duchovní kultury a moudrosti Indie na Slovensku.
• Ocenění „Viribus Unitis ad Astram,“ které Svámídžímu udělilo slovenské Ministerstvo vzdělávání a vědy jako vyznamenání za více než patnáctiletou výuku jógy a jeho práci, při níž uvádí systém Jóga v denním životě do oblasti zdravotnictví a školství na Slovensku.

1994
• Světový parlament v Dillí ocenil Svámídžího titulem Pýcha Indie.

1995
• Mahá Rudra Jagja a slavnostní položení základního kamene ÓM ášramu v Džadanu, v okrese Pálí v Rádžasthánu.
• Gratulace a pozdravy od prezidentů České republiky, Slovenska a Maďarska, od předsedy vlády Rádžasthánu a velkého počtu ministrů, členů parlamentu, profesorů vysokých škol, ředitelů kulturních středisek, rehabilitačních a zdravotnických zařízení z celého světa, kde se vyučuje a využívá systém Jóga v denním životě.
• Oslava zlatého jubilea – Svámídžího padesátých narozenin, která se konala na Mezinárodní konferenci o toleranci v Bratislavě na Slovensku, pod záštitou ministerstev školství, zahraničních věcí a kultury.
• Přijetí u prezidenta Slovenska, Michala Kováče, za Svámídžího úsilí o světový mír a duchovnost.

1996
• Oslava dvacetiletého výročí Jógy v denním životě v Rakousku a „věčného světla“ ve vídeňském ášramu, současně s mezinárodním kongresem ve Vídni, pod záštitou předsedy a místopředsedy rakouské vlády, starosty Vídně a vídeňského radního pro oblast zdravotnictví.
• Ocenění duchovním titulem Dharma Chakravarti (nejvyšší ochránce dharmy) Světovým rozvojovým parlamentem v Novém Dillí.

1997
• Oslava zlatého výročí nezávislosti Indie iniciovaná společnostmi Jógy v denním životě, pod záštitou indického velvyslanectví, za účasti významných politických osobností a dalších vzácných hostů z diplomatických, uměleckých a kulturních řad.
• Zástupce hinduistické společnosti na Světovém fóru duchovních a politických vůdčích osobností v oblasti přežití lidstva, konaného v Konje v Turecku.
• Celosvětové oslavy výročí indické nezávislosti, organizované společnostmi Jógy v denním životě v Maďarsku, České republice, na Slovensku, v Rakousku, USA, Austrálii a Indii, pod záštitou indického velvyslanectví, za účasti významných politických osobností a dalších vzácných hostů z diplomatických, uměleckých a kulturních řad.
• Cvičitel Systému Jóga v denním životě uznán jako profese.
• Ve Slovinsku je diplom a certifikát pro cvičitele Jógy v denním životě od roku 1997 vydáván Fakultou sportu Lublaňské univerzity.
• Uznání ministryní práce, sociálních věcí a rodiny Slovenska, Olgou Keltosovou, za představení Systému Jóga v denním životě jako nové rehabilitační metody v lázních v Piešťanech.

1998
• Oslavy 25letého výročí Jógy v denním životě v České republice pod záštitou ministerstva zahraničních věcí, školství a dalších významných osobností.
• Oslavy dvaceti let tohoto systému v Maďarsku pod záštitou několika ministerstev a dalších významných osobností.
• Ocenění vysokým duchovním titulem Sarvabhaum Džagadguru (Mistr celého světa) Světovým rozvojovým parlamentem na Mahá Kumbha Mele v Haridváru 10. dubna 1998.
• Vysvěcení Mahámandaléšvarem Mahá Nirvání Akhary na Mahá Kumbha Méle v Hridváru 13. dubna 1998.
• Podle pravidel Dasnam Sanjás řádu šrí Šankary uznání dědicem Paramjógéšvara šrí Dévpurídžího, v ášramu v Kajláši
• Oslavy 25letého výročí Jógy v denním životě na Slovensku, pod záštitou ministerstva školství a dalších významných autorit.
• Ocenění medailí Thomase Jordanuse von Klausenburg, za Svámídžího práci a přispění ke zlepšení rehabilitačního a zdravotního systému v lázních v Piešťanech.

1999
• Konference o náboženství a toleranci v Salzburgu s náboženskými představiteli křesťanství, sufismu a budhismu, s cílem dosažení vzájemného porozumění, spolupráce, tolerance a světového míru.
• Konference s názvem Náboženství a tolerance v Kyjově na Moravě a na Pražském hradě, s představiteli ministerstva zahraničních věcí a náboženskými představiteli křesťanství, judaismu, islámu a budhismu, s cílem dosažení vzájemného porozumění, spolupráce, tolerance a světového míru.
• Mezinárodní konference o zdravotní péči pro děti a ženy v ášramu v Džadanu v lednu 1999.
• Vysvěcení sochy bhagvána šrí Dípa Nárájana Maháprabhudžího v ášramu v Bola Gudě, v okrese Pali v Rádžasthánu, pod záštitou a za přítomnosti předsedy vlády Rádžasthánu, doprovázeného mnoha ministry a hodnostáři a za účasti 35 tisíc poutníků a hostů.
• Mezinárodní fundraisingové aktvity pro oběti cyklonu v Orisse v Indii. Sbírka byla předána indickou ambasádou předsedovi Obnovovacího fondu v Rádžasthánu.
• Přednášky na univerzitě Komenského a na rakouském velvyslanectví, banket v sídle vojenského zastoupení Rakouska v Bratislavě.
• Poděkování a ocenění ministrem školství a tělovýchovy Slovenské republiky doktorem Doc. RNDr Milanem Ftáčnikem, za Svámídžího dlouhodobou humanitární a vědeckou práci v oblasti jógy, zdraví, vzdělávání a šíření metod a praktik Jógy v denním životě do slovenských škol.
• Přijetí u slovenského prezidenta Rudolfa Schustera, který vyjádřil ocenění Svámídžího dvacetipětileté práce ve sféře jógy jako systému ve slovenských školách, na poli zdravotní péče a rehabilitace v mnoha slovenských lázních, stejně tak jako v oblasti sportu.